Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Vertrouwelijke informatie regelmatig in afvalbak

Uit onderzoek blijkt dat vertrouwelijke informatie  vaak samen met het afval op straat wordt gezet. Het onderzoek naar informatieverwijdering is uitgevoerd in Spanje door NAID-Europe.

Gegevensbescherming
NAID-Europe is de regionale afdeling van een internationale non-profit handelsorganisatie opgericht om de veilige vernietiging van afgedankte vertrouwelijke informatie te bevorderen. Daarnaast willen ze ook het gebruik van goed gekwalificeerde dienstverleners bevorderen zodat bedrijven aan de eisen voldoen voor het veilig vernietigen van informatie. De NAID heeft een onderzoek uitgevoerd omdat in het afgelopen decennium het belang van privacy sterk is toegenomen. Daarnaast is het belangrijk om te weten in welke mate gegevensbescherming een rol speelt bij bedrijven, zodat de NAID en beleidsmakers op de hoogte zijn van de stappen die op het gebied van gegevensbescherming nog moeten worden genomen.

Vertrouwelijk papiermateriaal
Een gerenommeerd privédetective heeft voor de NAID het praktijkgedeelte van het onderzoek uitgevoerd. De detective heeft middels een steekproef 50 afvalcontainers van bedrijven in specifieke branches bekeken. Bij diverse bedrijven uit de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg is de detective op zoek gegaan naar vertrouwelijke informatie in het afval. Op alle 50 locaties is vertrouwelijk papiermateriaal in de afvalbak aangetroffen. Het afval inclusief papiermateriaal werd vaak aangetroffen in plastic zakken buiten de afvalbak. Daarnaast tonen slechts 1 op de 5 onderzochte locaties het gebruik van een shredder. Ongeveer 80% van de gebruikte shredders zijn shredders die papier in stroken snijden waardoor reconstructie van het papier eenvoudig is. Op de locaties waar men een shredder gebruikt werd ook vertrouwelijk papiermateriaal aangetroffen dat niet versnipperd was.

Toekomst
Uit het onderzoek blijkt dat organisaties geen of slecht beleid hebben wat betreft gegevensbescherming. Daarnaast geven ze geen goede training aan hun medewerkers over hoe ze met vertrouwelijke informatie om moeten gaan. Zowel een goed beleid als de juiste training zijn wettelijk verplicht. Om in de toekomst mensen beter te informeren is er regulerende begeleiding nodig evenals handhavingsbevoegdheden. Deze worden verwacht in de herziende richtlijn gegevensbescherming die momenteel in ontwikkeling is. In overeenstemming met een eerder in 2010 uitgevoerd attitudeonderzoek over afvalverwijdering blijkt dat werkgevers niet bang zijn voor de gevolgen van het overtreden van de richtlijnen inzake gegevensbescherming. Anderen zijn zich niet bewust van hun wettelijke verplichting om vertrouwelijke informatie veilig te vernietigen. Beide verklaringen zijn erg opvallend te noemen aangezien er geen rekening wordt gehouden met de grote risico’s  die kleven aan vertrouwelijke informatie dat op straat terechtkomt.

Bewustwording
Om werknemers bewust te maken van de risico’s van rondzwervende vertrouwelijke informatie moeten werkgevers het belang van papiervernietiging benadrukken. Daarnaast kunnen ze overwegen de beoordelingsvrijheid van werknemers te beperken of geheel weg te nemen. Het is slechts een kwestie van tijd totdat er wetten komen waarin boetes en het verplicht melden van onjuiste verwijdering van vertrouwelijke informatie worden vastgelegd.

Oplossing!
Maak het uzelf makkelijk en schakel dé specialist in! Dan bent u er altijd zeker van dat uw vertrouwelijk papier nooit op straat beland! Klik hier voor meer informatie.

Bron: NAID-Europe