Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Grondstoffentoeslag

De hoogte van de grondstoffentoeslag voor de maand november is bekend. De prijzen voor papier en karton laten weer een positieve stijging zien.

De exacte hoogte van de toeslag voor de maand november is onderstaande tabel weergegeven:

 

Bont papier Karton 
September €0,030 per kilo
€1,50 per 240 liter*
€0,020 per kilo
€0,80 per 1000 liter*

Oktober

€0,025 per kilo
€1,25 per 240 liter*
€0,020 per kilo
€0,80 per 1000 liter*

November

€0,016 per kilo
€0,88 per 240 liter*
€0,015 per kilo
€0,60 per 1000 liter*

*Voor inzamelmiddelen met andere inhoudsmaten wordt de hoogte van de toeslag naar rato berekend.

De geldende toeslag wordt apart vermeld op uw factuur: dit geeft u helder inzicht in de hoogte en voortgang hiervan. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze commercieel directeur via telefoonnummer 0299-463650.

Toelichting
Jaarlijks verhogen wij de lediging-, transport- en all-in tarieven volgens de NEA-index fijnmazige distributie collo. Per 1 januari 2009 bedraagt deze verhoging 3,8 procent. Behalve deze reguliere verhoging zijn wij door de huidige financiële crisis helaas genoodzaakt om naast de abonnementskosten tijdelijk een periodieke toeslag door te berekenen aan onze klanten.

Bij de vaststelling van prijzen voor een abonnementsdienst gaan wij uit van een gemiddelde papierprijs, berekend over vijf jaar. Normaliter worden prijsdalingen door prijsstijgingen gecompenseerd en ondervindt u daar als klant geen hinder van. De huidige marktsituatie zorgt echter sinds oktober 2008 voor extreme prijsdalingen op de grondstoffenmarkt die niet door natuurlijke marktbewegingen vereffend kunnen worden. Waar banken en verzekeringen overheidssteun ontvangen om te kunnen overleven, worden wij om bedrijfseconomische redenen gedwongen om behalve de standaard abonnementskosten een toeslag te berekenen.

De hoogte van de periodieke extra toeslag is afhankelijk van de prijzen op de grondstoffenmarkt en dus variabel. De exacte bedragen worden maandelijks op basis van de marktsituatie berekend en op de website weergegeven.