Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

NAID-Europe neemt deel aan overleg over gegevensbescherming

Op verzoek van de Europese Commissie is NAID-Europe zich aan het voorbereiden op een openbaar overleg om te reageren op ideeën aangedragen door de Europese Commissie. Deze ideeën hebben het doel om een effectieve en volledige bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Op onderstaande ideeën zal de NAID-Europe snel reageren:

Het inschatten van de noodzaak om bestaande voorstellen over sancties te versterken. Bijvoorbeeld strafrechtelijke sancties toepassen wanneer ernstige schendingen met betrekking tot de bescherming van gegevens plaatsvinden.
De commissie wil onderzoeken hoe de macht van de nationale instanties voor gegevensbescherming kan worden versterkt, verduidelijkt en geharmoniseerd in een nieuw wettelijk kader. Waarbij het concept van ‘volledige onafhankelijkheid’ volledig wordt uitgevoerd.

De Commissie gaat onderzoeken of onderstaande opties de verantwoordelijkheid van Data controllers kan vergroten:

De verplichting om een onafhankelijke functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Deze functionarissen dienen de regels omtrent hun taken en competities te harmoniseren waarbij onnodige administratieve handelingen worden vermeden.
De verplichting voor data controllers om in specifieke gevallen een effectenbeoordeling te maken met betrekking tot gegevensbescherming. Bijvoorbeeld wanneer vertrouwelijke gegevens worden verwerkt of wanneer de manier van verwerking risico’s met zich meebrengt.

Voor meer informatie klik hier
Bron: NAID-Europe.eu