Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Meldplicht datalekken op komst

De meldplicht voor datalekken is een stap dichterbij gekomen. Dit betekent dat lekkende bedrijven dit mogelijk binnenkort zo snel mogelijk dienen te melden. Dat is een gevolg van een wetvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven, dat ervoor moet zorgen dat bedrijven het niet langer stil mogen houden als persoonsgegevens door verlies, misbruik of diefstal op straat komen te liggen.

De ministerraad heeft het voorstel reeds goedgekeurd, de Raad van State buigt zich er momenteel over.

Cbp
Komt het wetsvoorstel er door, dan dienen bedrijven die data lekken dit te melden aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Vervolgens zal de toezichthouder onderzoeken of een bedrijf in kwestie zelf verantwoordelijk is voor het lek. Dat kan gepaard gaan met boetes die kunnen oplopen tot € 450.000,00. Daarnaast dienen de personen wier gegevens door het lek openbaar zijn geworden, hiervan op de hoogte te worden gesteld. Kortom: databeveiliging wordt steeds belangrijker.

Bron: MarketingRendement, nummer 8, 2012