Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Identiteitsfraude heeft enorme impact op slachtoffers

De Nationale ombudsman, Dr. Alex Brenninkmeijer, heeft meerdere complexe zaken met betrekking tot identiteitsfraude onderzocht. Hij heeft geconstateerd dat een probleem zoals identiteitsfraude niet enkel een technische kwestie betreft maar ook een diepe impact heeft op het leven van de slachtoffers. Zo stelt de ombudsman: ‘Door de aard van het onderwerp, kunnen mensen zelfs in ernstige psychische problemen komen.’

Informatieopslag
De overheid slaat graag zoveel mogelijk informatie op over haar burgers. Hierbij wordt vaak niet gekeken naar het nut van het opslaan van deze informatie. Daarnaast is het onduidelijk waar en welke informatie is vastgelegd en of dit wel op de juiste manier is gebeurd. Identiteitsfraude en onjuiste registraties worden vaak pas ontdekt wanneer de betrokkene wordt geconfronteerd met een boete of invordering. Door het gebrek aan transparantie is het lastig te achterhalen waar het verkeerd is gegaan.

Bewijslast
Volgens de ombudsman is de bewijslast een belangrijk aandachtspunt. De bewijslast bij identiteitsfraude en bij incorrecte registraties ligt momenteel bij de burger. De ombudsman vindt die bewijslast bezwaarlijk wanneer men kijkt naar de matige transparantie van de overheid. ‘Daarom moet nagedacht worden over de condities waaronder de bewijslast omgekeerd wordt: dat de overheid de actieve plicht krijgt om in al zijn geledingen en in al zijn complexiteit transparantie te bieden over de informatie die over een burger is verzameld, bewerkt en opgeslagen en gedeeld is met andere instanties.’

Bron: Platform burgerrechten