Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

ICT~Milieu en FNOI niet eens over afgifteplicht

Een wettelijke afgifteplicht van ICT-afval voor gemeenten en bedrijven is wat ICT~Milieu graag wil. De FNOI kan zich niet vinden in dit voorstel in verband met de veiligheid van vertrouwelijke gegevens.

Daling inzameling ICT-afval
De hoeveelheid ingezameld ICT-afval door het ICT~Milieu inzamelsysteem is met bijna 10% afgenomen ten opzichte van 2009. Slechts een derde van alle afgedankte apparaten wordt op de juiste manier ingezameld en verwerkt. Zodoende dat ICT~Milieu pleit voor een wettelijke afgifteplicht van ICT-afval voor gemeenten en bedrijven. ICT~Milieu is een organisatie die de milieubelangen van circa 300 bedrijven uit de IT-sector, telecomsector en de sector kantoortechnologie behartigt.

Veilige vernietiging
De archief- en datavernietigingsbranche, vertegenwoordigd in de FNOI, en de Metaal Recycling Federatie (MRF) maken zich samen sterk tegen dit voorstel van ICT~Milieu. Het voorstel voor een wettelijke afgifteplicht houdt geen rekening met de informatie die op het ICT-afval te vinden is. Om vertrouwelijke informatie niet op straat terecht te laten komen moeten vertrouwelijke data en datadragers worden vernietigd door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn en de juiste certificering bezitten.

Politiek
ICT~Milieu zal de afgifteplicht zowel bij staatssecretaris Atsma als bij de Tweede Kamer bepleiten. De FNOI en MRF gaan op hun beurt de politiek en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu er op wijzen dat producentenverantwoordelijkheid in samenwerking met de recyclingketen dient te worden uitgevoerd. Er mogen zeker geen situaties ontstaan waarbij vertrouwelijke vernietiging van informatie en apparatuur niet meer kan worden gewaarborgd omdat het apparatuur verplicht aan een producentenorganisatie moet worden afgegeven, aldus het FNOI.

Bron: FNOI en ICT~Milieu