Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Gescheiden inzameling van oud papier langer gewaarborgd door verlening convenant

Oud papier en karton uit huishoudens kunnen de komende jaren gewoon gescheiden van het overige afval worden ingezameld. Gemeenten krijgen namelijk de garantie dat onder alle marktomstandigheden hun ingezamelde oud papier en karton altijd wordt afgenomen. Dit staat in het nieuwe papiervezelconvenant opgesteld door De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

Het papiervezelconvenant is verlengd om de gescheiden inzameling en recycling van oud papier en karton te optimaliseren. Wanneer gemeenten zijn aangesloten bij de PRN wordt er een afzetgarantieprijs gehanteerd van 25 euro per 1000 kilo oud papier.

De looptijd van het convenant is van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014.

Bron: Afvalgids