Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Duurzaam en efficiënt met Paper for Paper

Sinds begin 2013 is Bosselaar & Strengers Advocaten uit Utrecht lid van Paper for Paper. Kantoordirecteur Peter van Dijk legt uit.

Waarom heeft u gekozen voor Paper for Paper?
‘Bosselaar & Strengers Advocaten heeft ervoor gekozen om in haar bedrijfsvoering zo veel als mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het aanbod van Paper for Paper sluit hier naadloos bij aan. Het spreekt ons aan dat ons papierafval op deze wijze kan worden hergebruikt.’

‘Door onze keuze voor Paper for Paper zijn wij in staat geweest om een aantal contracten met leveranciers op te zeggen (denk hierbij aan het contract met de leverancier voor dispensers, de leverancier van hygiënepapier en de leverancier van afvalcontainers). Dit zal vanaf dit jaar leiden tot een forse besparing op de kosten. Met de keuze voor Paper for Paper is een aantal inkoopprocessen gecentraliseerd bij één contractpartij, hetgeen uit oogpunt van efficiency onze voorkeur geniet.’

In hoeverre is duurzaamheid belangrijk voor uw organisatie?
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een thema dat wij als Bosselaar & Strengers Advocaten zeer belangrijk vinden, zie hiertoe ook onze homepage www.bs-advocaten.nl. Ook als advocatenkantoor hebben wij een verantwoordelijkheid richting de huidige generatie maar vooral ook richting toekomstige generaties. Wij zijn ons hier terdege van bewust en proberen dit daar waar mogelijk ook te integreren in onze bedrijfsvoering. Het gaat er immers om dat wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet alleen met de mond belijden maar ook actief in de praktijk toepassen.’

Heeft uw organisatie te maken met extern gestelde eisen op gebied van duurzaamheid?
‘Bosselaar & Strengers Advocaten kan bij het verkrijgen van opdrachten of bij de advisering van cliënten te maken krijgen met eisen die gesteld worden ten aanzien duurzaamheid. Zeker in geval van deelname aan aanbestedingstrajecten (tenders) kan er sprake zijn van aanvullende eisen op dit gebied. Overigens zien wij dat ook buiten de overheid steeds meer partijen hier aandacht voor hebben en op dit gebied ook eisen stellen aan toekomstige leveranciers.’

Zou u Paper for Paper aanbevelen bij andere bedrijven?
‘Ik kan Paper for Paper zeker aanbevelen bij andere partijen. Ik heb dit overigens ook al gedaan.’

       

Wilt u ook deelnemen aan ons duurzame recycleproces Paper for Paper? Vraag een vrijblijvende afspraak aan met onze consultant via 0299-463650 of info@paperforpaper.nl. Meer informatie op www.paperforpaper.nl.