Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Computercriminaliteit steeds groter probleem voor bedrijven

Bedrijven die in aanraking komen met computercriminaliteit doen haast nooit aangifte. Volgens officier van justitie, Van Zwieten, is het een zorgelijke ontwikkeling. Als bedrijven geen aangifte doen dan kan het aantal gevallen van computercriminaliteit ook niet in kaart worden gebracht.

Onderzoek
Ernst & Young heeft een onderzoek gehouden onder ondernemers over computercriminaliteit. In dit onderzoek geeft 43 procent van de ondernemers aan dat computercriminaliteit toeneemt. In het afgelopen jaar heeft computercriminaliteit aan 20 procent van de bedrijven financiële schade toegebracht. Zelfs 13 procent van deze bedrijven heeft minimaal één miljoen euro schade geleden. Deze schade wordt onder andere veroorzaakt door werknemers die vertrouwelijke informatie stelen, maar ook door spam en malware.

Beveiliging
Volgens cybercrime deskundige Eward Driehuis van Fox-it kan men computers onmogelijk voor 100 procent beveiligen. De kans op schade kan wel geminimaliseerd worden wanneer men netwerken veiliger maakt. Volgens Driehuis moet je netwerken goed in de gaten houden, dus weten wat er gebeurt en wat er eventueel schade veroorzaakt.

Bron: nu.nl