Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Certificeringen weer up-to-date

Bij De Graaf stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Daarom hebben wij een groot aantal certificeringen waar wij aan willen voldoen en die een hoog niveau van onze dienstverlening garanderen.

De ISO voor procedures en de ISO voor milieumanagement
Een bekende certificering is de ISO voor procedures, waar menig bedrijf mee te maken heeft. Wij hebben naast deze ISO-9001 die het meest gangbaar is ook de ISO-14001. Deze ISO-14001 geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem en biedt daarmee een handvat om de milieueffecten van activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

NAID en CA+
Voor De Graaf Security zijn verder ook de certificeringen van de NAID en van CA+ van belang. Deze certificeringen waarborgen de strengste veiligheidsnormen bij onze dienstverlening in het gehele vernietigingsproces van vertrouwelijk papier.

Overzicht certificeringen
Ieder jaar wordt door instanties gecontroleerd of wij nog steeds aan deze eisen voldoen. Ook dit jaar bleek dat weer het geval. In onderstaand document vindt u de certificeringen van De Graaf Groep en staat kort beschreven wat ze inhouden.

Certificeringen De Graaf Groep1Certificeringen De Graaf Groep2

 

Printversie van het overzicht met certificeringen

De certificaten vindt u in de Media Galerij.