Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Betere digitale beveiliging overheden nodig

Bij overheidsinstellingen moet een betere digitale beveiliging komen om cybercrime te voorkomen. Zo blijkt uit de moties die zijn ingediend tijdens het debat over digitale veiligheid in de Tweede Kamer. 

Opvolger DigiD
Volgens de politie moet het online identificeren middels DigiD veiliger worden. Daarnaast moet de overheid voorzichter zijn met vertrouwelijke informatie. Zoals met het verstrekken van persoonsgegevens aan niet-overheden. Als het aan de PvdA en SP ligt wordt er een ‘digitaal paspoort’ ingevoerd als opvolger van DigiD. Volgens de SP en Groenlinks moet er juist meer aandacht worden besteed aan het beveiligen van organisaties die DigiD accepteren.

Bescherming burgers
De PVV vindt dat gemeenten de privacy van burgers beter moeten beschermen. Bijvoorbeeld door terughoudender te zijn met het delen van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie met andere organisaties. D66 wil dat incidenten gemeld worden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid zodat zij eventueel kunnen besluiten om een onderzoek te starten. De raad houdt zich momenteel bezig met een onderzoek naar de hack die bij Diginotar heeft plaatsgevonden.

Bron: nu.nl