Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Bedrijven zien merkwaarde dalen na datalek

Bedrijven besteden gemiddeld een jaar aan het herstellen van hun reputatie na een data-lek. Dit blijkt uit een onderzoek van het Ponemon Institute.

Merkwaarde
Uit het onderzoek onder 843 managers blijkt dat de merkwaarde van een organisatie zo’n 17 tot 31 procent daalt na een aanval van buitenaf. Het exacte percentage is afhankelijk van de aard van de informatie die naar buiten is gekomen. Tweeëntachtig procent van de respondenten geeft aan dat gevoelige of vertrouwelijke informatie van hun bedrijf op straat terecht is gekomen.

Schade
De economische waarde van de eigen merken wordt door de respondenten tussen de 1 miljoen en 10 miljard dollar geschat. Afhankelijk van het soort informatie dat bedrijven wordt ontnomen tijdens een diefstal, daalt de merkwaarde van bedrijven tussen de 184 en 330 miljoen dollar. Wat betreft de bedrijfsreputatie en het merkimago gaven 53 procent van de respondenten aan dat het naar buiten komen van datalek  een “gematigd” effect had, 23 procent zei dat het effect “significant” was.

Bedrijfsgeheimen
De Respondenten schatten in dat wanneer een datalek betreffende 100.000 vertrouwelijke werknemersgegevens breed wordt uitgemeten in de media, de merkwaarde met 12 procent daalt. Het percentage ligt hoger wanneer gevoelige bedrijfsgeheimen zoals nieuwe productontwerpen op straat terechtkomen. Zelfs als het om een klein aantal bestanden gaat zal de merkwaarde met circa 18 procent dalen.

Bron: CRN.com