Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Bedrijven verwaarlozen gegevensbescherming

Bedrijven in Europa houden zich onvoldoende bezig met gegevensbescherming. Bedrijven beseffen zich niet welke risico’s een datalek met zich meebrengt. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een kwart van de bedrijven niet weet of er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een datalek.

Europees onderzoek
PwC en Iron Mountain hebben onder ondernemingen met 250 tot 2500 medewerkers, in onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk, een onderzoek gehouden over het beheer en de bescherming van bedrijfsinformatie. Op het gebied van de aanpak van informatierisico’s scoren bedrijven maar een 40,6 op een schaal van 100, waarbij 100 de ideale situatie betreft. In de praktijk betekent dit lage cijfer dat klantgegevens op straat terecht kunnen komen en bedrijven onnodig risico lopen op imagoschade.

Onwetendheid
Van de ondervraagde leidinggevenden geeft de helft aan dat het verlies van vertrouwelijke informatie in de top drie van bedrijfsrisico’s staat. Opvallend is dat 60 procent aangeeft dat ze niet weten of medewerkers wel toegang hebben tot de middelen die nodig zijn om  gegevens te beschermen. Ook is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is  voor gegevensbescherming. Een derde denkt dat de verantwoordelijkheid bij de IT-afdeling ligt terwijl 13 procent de verantwoordelijkheid bij de directie neerlegt.

Bron: NU.nl