‘Nieuws’ Archief


Certificeringen weer up-to-date

woensdag, 17 juni 2015

Bij De Graaf stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Daarom hebben wij een groot aantal certificeringen waar wij aan willen voldoen en die een hoog niveau van onze dienstverlening garanderen.

De ISO voor procedures en de ISO voor milieumanagement
Een bekende certificering is de ISO voor procedures, waar menig bedrijf mee te maken heeft. Wij hebben naast deze ISO-9001 die het meest gangbaar is ook de ISO-14001. Deze ISO-14001 geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem en biedt daarmee een handvat om de milieueffecten van activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

NAID en CA+
Voor De Graaf Security zijn verder ook de certificeringen van de NAID en van CA+ van belang. Deze certificeringen waarborgen de strengste veiligheidsnormen bij onze dienstverlening in het gehele vernietigingsproces van vertrouwelijk papier.

Overzicht certificeringen
Ieder jaar wordt door instanties gecontroleerd of wij nog steeds aan deze eisen voldoen. Ook dit jaar bleek dat weer het geval. In onderstaand document vindt u de certificeringen van De Graaf Groep en staat kort beschreven wat ze inhouden.

Certificeringen De Graaf Groep1Certificeringen De Graaf Groep2

 

Printversie van het overzicht met certificeringen

De certificaten vindt u in de Media Galerij.

Paper for Paper breidt uit met koffiebekers

maandag, 8 juni 2015

U heeft vast al eerder Paper for Paper voorbij zien komen, het concept waarbij uw oude papier wordt ingezameld en weer teruggeleverd als nieuw papier. Sinds kort zijn er nieuwe ontwikkelingen. Vanaf heden is het ook mogelijk om tegelijk met uw oud papier de koffiebekers te laten inzamelen. Want ook koffiebekers kan Paper for Paper inzetten voor recycling. Dit gebeurt onder de naam Paper for Paper CupCare.

shutterstock_89402902_bekertjes

Waarom ook koffiebekers inzamelen
In het bedrijfsleven worden nog steeds vaak wegwerp koffiebekers gebruikt. Deze koffiebekers zorgen voor veel restafval en vormen daarmee een hoge kostenpost. Los daarvan belasten al die miljoenen bekertjes het milieu als ze bij het restafval belanden.

Recycling en soorten bekers
Na inzameling gaan de koffiebekers of naar fabrieken van Paper for Paper of naar andere fabrieken waar de koffiebekers duurzaam en voor 100 procent worden gerecycled. Dat hangt af van het soort materiaal. Paper for Paper kan verschillende materiaalsoorten aanbieden ter recycling. Ook kan Paper for Paper faciliteren in diverse inzamelmethoden.

Meer informatie
Wilt u daar meer over weten? Lees dan verder onder Paper for Paper CupCare.